Chat with us, powered by LiveChat

SQL Powerhouse

SQL Powerhouse

Vi har valgt å legge ned SQLPowerhouse, da vi mener at vi bedre kan støtte våre kunder med direkte konsulenttjenester, og ved å bruke funksjonaliteten som er bygget direkte inn i SQL Serverne, uansett om de er i skyen eller installert lokalt.

Fra 1. februar kan du få de viktigste funksjonalitetene, via vår API-baserte programvare www.dezision.com. Dette betyr at du ikke trenger å bruke det gamle sqlpowerhouse-grensesnittet, men kan integrere data i dine vanlige overvåkingssystem.

Ønsker du å høre mer, kontakt vår salgsavdeling.