Chat with us, powered by LiveChat
+45 71 74 11 00 info@soak.dk

Udnyt AI og til at skabe konkurrencemæssige fordele

Kontakt

AI effektiviserer processer

AI gør det muligt at skabe konkurrencemæssige fordele i det administrative arbejde, i produktionen, på lageret eller i forbindelse med servicen overfor virksomhedens kunder.

I SOAK har vi de seneste år arbejdet intensivt med AI. Vi giver gerne sparring til hvordan din virksomhed kan skabe fordele med AI.

Se mulighederne med AI

AI kan anvendes et utal af  steder i virksomheden og på tværs af forskellige forretningsområder. AI kan give værdi i forbindelse med kundeservice, administration, indenfor supply chain eller i produktionen. Med AI er mulighederne mange. Virksomheden kan anvende teknologien til at skabe yderligere værdi og forbedre processer.
Brug AI til at finde mønstre
AI kan bidrage med at finde mønstre, der ikke er synlige for os som individer. Særlige strukturer kan være udfordrende at finde og gennemskue for mennesker, men AI giver nye muligheder for at identificere og anvende strukturer, som ikke umiddelbart er synlige.
Der kan findes strukturer i alle former for data. Herunder data om kundeadfærd og præferencer, som kan bidrage til, at din virksomhed bliver mere attraktiv for nuværende og kommende kunder.
Analyseres der på billeder, herunder varer og produkter, kan AI finde mønstre, fejl eller detaljer, og det kan anvendes til f.eks. kategorisering, kvalitetsstyring, arbejdsplanlægning og meget mere.
Find mønstre i data, udseende eller adfærd
R

Mange AI-værktøjer i spil

I SOAK kan vi være behjælpelige med at opsamle data og analysere data ved hjælp af AI. 

Ligegyldigt om data opsamles fra dine øvrige løsninger og systemer eller via OCR i et billedformat, kan vi tilbyde inspiration og opbygning af løsninger, som kan give din virksomhed værdi.

Udbyg viden og funktionalitet

Hos SOAK anvender vi en række AI-komponenter, herunder:

  • AI Studio

  • Azure OpenAI Service

  • Azure AI Ι Machine Learning Studio

  • Python

  • Microsoft Copilot

 

Afhængig af den forhåndværende opgave kan Micorosfts Copilot også i nogle sammenhænge anvendes til f.eks. at udbygge funktionalitet i sammenhæng med andre af Microsofts applikationer.

Vi kan tilbyde dig en introduktion til hvordan din virksomhed kan få bedre udbytte af både AI.

 

Læs om Microsoft Copilot

Læs også om Copilot. Copilot er Microsoft’s AI chatrobot (der ligner ChatGPT) og som kan søge efter specifik information både internt og eksternt i virksomheden. Den kan generere tekst, herunder e-mails og referater samt skabe billeder.

Vil du vide mere om mulighederne med Copilot, så læs her.

Machine Learning

AI og machine learning effektiviserer processer
En del af AI-løsningerne falder i kategorien “Machine Learning”.
Machine Learning bidrager til at finde mønstre, forudsige trends og automatisere processer og beslutninger. Machine Learning  kan f.eks. anvendes til administrative opgaver, eller det kan forbedre og automatisere processer inden for logistik, produktion og forarbejdning. Baseret på de mønstre, som der identifices kan løsningen udføre forskellige tasks, der afhænger af det identificerede mønster. 
Sorteringsprocesser

Med Machine Learning er det ofte muligt at “uddanne” en maskine i sorteringsprocesser, som tidligere har krævet manuelt arbejde. En løsning kan eksempelvis indgå i en kvalitetskontrol og udskille fejlbehæftede emner fra gode emner. Der kan både være tale om mindre og store forskelle på emnerne som maskinen identificerer. Machine learning kan også anvendes i en sortering af f.eks. fisk, så løsningen først bestemmer om der er tale om en lyssej eller en kulmule. Dernæst kan artsbestemmelsen være afgørende for om fisken sendes det ene eller det andet sted hen, og AI varetager beslutning om i hvilken retning fisken skal videredistribueres.

Hjulpet eller uhjulpet læring

Maskinen vil, enten hjulpet eller uhjulpet, lære at finde mønstre, der adskiller emner og data. Machine Learning anvender algoritmer og ved hjælp af algoritmerne identificerer maskinen strukturer, inkl. mønstre, som mennesker kan have svært ved at genkende eller adskille.  

Power BI og Fabric til Machine Learning

Effektive redskaber og værktøjer til Machine Learning findes i Microsoft Power BI og Microsoft Fabric.

Power BI og Fabric indeholder værktøjer, der er velegnede til at integrere til mange datakilder og samtidig at sammenstille datakilderne. Power BI og Fabric kan således blive omdrejningspunktet for indhentning, opbevaring og behandlingen af de data, som anvendes til AI.

Predictive Analytics

Predictive Analytics er en gren af AI, som ved hjælp af data, inkl. historiske data, algoritmer og forskellige teknikker forudser sandsynlige fremtidige resultater. AI forecaster sandsynlige hændelser og trends baseret på indsamlede data.

Det gør virksomhederne i stand til at tage beslutninger på et bedre informeret grundlag.

Forudsige hændelser

Ud fra både interne og eksterne datakilder og parametre kan virksomheden f.eks. forudsige efterspørgsel, salg, finansielle faktorer, udgifter eller forhold, der vedrører marked og kunder. F.eks. er det i mange sammenhænge muligt at forudsige hvilke kunder, der kan forventes ikke at ville betale en faktura. 

Predictive analytics anvendes tilsvarende inden for supply chain hvor forstyrrelser i leveringer i nogle tilfælde kan forudsiges med henblik på minimering af nedetid. Også vedligeholdelse af udstyr kan ofte optimeres med gode resultater. Baseret på hvornår en given maskine med rimelig sandsynlighed kan forventes at få fejl, kan service planlægges og man undgår uplanlagt nedetid.

 

Tilbud

Bestil inspirationsdag om AI

SOAK tilbyder en intro og idegenererende dag med fokus på hvordan din virksomhed vil kunne anvende AI produktivt. Vi deler af vores erfaring om mulighederne med AI med udgangspunkt i din virksomhed. 

Udfyld formular og vi vender hurtigt tilbage til dig.

 

Det siger vores kunder

“Vi har et godt samarbejde med SOAK omkring mange af vores Microsoft-løsninger. De leverer pålidelige løsninger, er fleksible og reagerer hurtigt på vores henvendelser. Vi er meget tilfredse med den service, vi modtager, og vi anbefaler gerne SOAK til andre.”
Michael Degn-Mortensen

CFO, Salfarm

;

Kontakt os

Mike Poulsen
Mike Poulsen

Salgsdirektør / partner

Kontakt os uforpligtende for en gratis dialog.


Tag fat i os. Vi indgår gerne i en uforpligtende dialog om mulighederne med AI i din virksomhed. Ønsker du en inspirationsdag, vil vi også gerne dele vores erfaringer.

Udfyld formular, eller kontakt vores salgsdirektør Mike Poulsen direkte på telefon +45 30 22 08 27 eller e-mail mp@soak.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.